Visoka delegacija Slovačke ambasade ugostila svoje prijatelje u restoranu Dos Hermanos